Namnanalys

Namnanalys

Räkna ut ditt namnnummer

Ditt namnnummer beskriver din personlighet. Du använder hela ditt namn du föddes med, även mellannamnen. Nedan ser du vilka nummer varje bokstav representerar. Lägg ihop siffrorna på samma sätt som med livsnumret.

A J S Ä = 1
B K T Ö = 2
C L U   = 3
D M V   = 4
E N W   = 5
F O X   = 6
G P Y   = 7
H Q Z   = 8
I R Å   = 9


Exempel:

Samuel 1 + 1 + 4 + 3 +5 + 3 = 17 = 1 + 7 = 8
Hjelm 8 + 1 + 5 + 3 + 4 = 21 = 2 + 1 = 3
Livsnumret är 8 + 3 = 11