Schamanism

// Livet är här och nu!...............................

Upptäck din passion, livsglädje och meningsfullhet ett måste för alla och en var. Underskatta inte din egen kraft. Detta är det ögonblick som allt kommer att förändras för dig, kraften är stark.... Om du är redo för ett liv fyllt av passion, livsglädje och meningsfullhet, ta språnget se dig omkring.. Livet är ditt....

I arbetet med människor kan schamanen ”plocka upp” klienternas rädslor eller smärtor och erfara dem i sin egen kropp. Schamanen måste lära sig skilja mellan dessa yttre känslor och sina egna. Även här är det viktigt att egot inte tar överhanden, det gäller att klart och tydligt kunna skilja på orsak och verkan. Schamanen kan agera i ett drömtillstånd men det behöver inte betyda att drömmarna är förknippade med schamanen som privatperson.

 

 

Kärlek accepterar en människa som hon är. Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv. Kärlek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag. Kärlek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta det vackra person som vi redan är om vi lever utifrån vårt sanna jag. Kärlek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur. I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekta precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är.

 

Kärlek är livet, fritt ifrån destruktivitet. Kärlek är att acceptera och att förändra längs en hinderbana. Kärlek är att ge sig själv det stöd man behöver för att gå vidare. Kärlek är att välja. Kärlek är att förlåta och försonas med sig själv. Att skapa den inre friden / freden. Kärlek är tolerans, tålmodighet, hopp och tro. Du är gjord av stjärnstoft lys upp ditt liv!

 

Kärlek är näringen i universum. Det är den viktigaste beståndsdelen i livet. Barn söker kärlek, de växer och lyckas genom kärlek och skulle dö utan den. Kärlek är energi, som i är i en oavbruten rörelse i världen och det finns inte en aspekt av ditt liv som inte innefattar kärlek. Även de mörkaste stunderna har ett inslag av kärlek eller behov av den, brist på den eller en önskan att skapa mer. Kärlek är en känsla i kroppen och i själen.

 

Kärlek är att rasera hindren och gränsmarkeringarna mellan din själs känslor och andra människor. Kärlek är helt enkelt en känsla av samhörighet och öppenhet i din själ.

 själen lösgörs från människokroppen och blir återigen en ren andevarelse!

Kärlek är en känsla av närhet, värme, enhet, förståelse, samhörighet, helhet. Kärlek är inte en fråga om vad som händer i livet. Detär en fråga om vad som händer i din själ, ditt sanna jag.  

schaman  ett tungusiskt ord använt som allmän benämning på en person, vanligen en medicinman, som p.g.a. sina övernaturliga gåvor. Shamanism är urgamla traditioner som syftar till att bevara hälsa, bota sjukdomar och upprätthålla balansen mellan människor och naturen. Det är en grund läkekonst som förekommer än i dag över hela världen, inkl. Sverige.

Den nordiska shamanismen är en del av den gamla indoeuropeiska kulturen. Den har levt vidare ända in i vår tid genom de folkliga botarna, de kloka gubbarna och gummorna och i den religiösa helbrägdagörelsen. Mycket av den svenska folkmedicinen härstammar från den fornnordiska shamanismen och asatron.

Några av de viktigaste begreppen i den nordiska shamanismen och folkliga läkekonsten skall tas upp här. Det mesta är gemensamt för de flesta shamanska kulturer, medan en del är mer specifikt för den nordiska.

Det är inte ovanligt att schamanen blir ett redskap för högre makter. En shaman måste därför vara beredd att släppa kontrollen över det som sker. Schamanen kan få oemotståndliga ingivelser att bege sig till vissa platser eller prata med vissa personer. Till slut blir detta en så naturlig del av tillvaron att schamanen inte alls reflekterar över det. En schaman som lärt sig lita till sin inre röst är automatiskt beskyddad under ogynnsamma förhållanden.